Kedves Vendégünk!

Köszöntjük Kehidakustányban. A település Zala megye északi, a Zala folyó észak – déli völgyében terül el. A valaha Deák Ferencnek otthont adó település ma sokak által kedvelt turisztikai célpont, ám megőrizte nyugalmat árasztó hangulatát. A gyógyfürdő sokrétű szolgáltatásai mellett a szabadidő hasznos eltöltéséhez számtalan lehetőség nyílik, mint pl.: a horgászat, vadászat, lovaglás, múzeumlátogatás, vagy csak egy romantikus séta oxigén dús levegőn, csodálatos természeti környezetben, a szemet gyönyörködtető dombok zöld lankái közt. A falu és a közeli települések színvonalasvendéglátó egységei kitűnő boraikkal és gasztronómiai különlegességeikkel várják az idelátogatókat.

Kehidakustány felismerte azt, hogy idegenforgalmi fejlődésének fenntartását, az eredmények fokozását, nemzetközi és hazai versenyképességének és vonzerejének növelését nagymértékben segítheti az idegenforgalom szereplőinek új minőségű, hatékonyabb, szélesebb alapokon nyugvó szervezeti együttműködése. A települési Önkormányzattal közösen 2006-ban elkezdett szervezeti és strukturális rendszer fejlesztés eredményeként a TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) rendszer bevezetésével lehetőség nyílt a korábbi években forrás hiány miatt elmaradt fejlesztések, tájjellegű értékmegőrzések, figyelem felkeltő programok elindítására, a kapcsolódó tervezési feladatok elvégzésére. Kehidakustány Község Önkormányzata alapítóként felvállalva az integrátor szerepét 2010. márciusában létrehozta a Kehidakustányi Turisztikai Egyesületet. Az egyesület 2010 őszén bekerület a Gazdasági Minisztérium regisztrált Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek közé. Ezután létrejött a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület TDM munkaszervezete.

A Kehidakustányi Turisztikai Egyesület 2010-ban alakult. Az egyesület életre hívásának célja volt a térségben és Kehidakustányban megjelenő turisztikai kihívások, és az ehhez kapcsolódó gazdasági, infrastrukturális fejlesztések összekapcsolása, rendszerbe foglalása. A TDM munkaszervezete  3 főállású alkalmazottat foglalkoztat: egy TDM menedzser, egy munkaszervezet vezető és egy turisztikai rendezvényszervező.  A nyári főszezonban ezt a létszámot nyári gyakorlaton lévő diákok egészítik ki.

A Kehidakustányi Turisztikai Egyesületet TDM szervezet elsődleges célja a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a desztinációban, annak népszerűsítése, a turisztikai bevételek növelése, a terület imázsának erősítése, a turisztikai kínálatának bemutatása és a turizmusfejlesztés. A TDM hosszú távú tervei alapján Kehidakustány és a Zala-völgye térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont lesz. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzív marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség.

Az önkormányzat turisztikai kompetenciáinak az egyesület számára történő delegálása révén kiküszöbölhetők a párhuzamos tevékenységek kialakulása a település turizmusirányításában. Az önkormányzaton kívül ugyanis nem létezik más olyan önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású szervezet, intézmény, amely az egyesülettel párhuzamos tevékenységet folytatna, illetve amely további profiltisztítást célzó intézkedéseket indokolna. Az egyesület fejlesztésével egy letisztult turizmusirányítási rendszer alakult ki Kehidakustányban, amely hatékonyan képes a desztináció turizmusát fejleszteni és menedzselni.  A kialakított rendszer megfelel a turizmus politikai és önkormányzati rendszer szakmai és jogszabályi feltételeinek, elvárásainak.

Az Egyesület fő tevékenységei:

 • a település marketing tevékenységeinek koordinálása, helyi kiadványok, térképek, információs anyagok szerkesztése és kiadása,
 • turisztikai és települési fejlesztések elősegítése, támogató technikai háttér biztosítása,
 • pályázati forrás allokáció,
 • a vendégek által elérhető programok megteremtése saját rendezvényeken keresztül. A helyi termékek, értékek bemutatása a nagyközönség elé tárása
 • települési sport és kultúra szervezése,
 • önkormányzattól átvett feleadatok (Tájház és Mariskaudvar működtetése, rendezvények szervezése, kiadványszerkesztés)

Operatív menedzsment feladatok területén:

 • a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozói szerződések ügyintézése)
 • titkársági feladatok ellátása (pl. Taggyűlési ülések előkészítése, tájékoztatás)
 • vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése),
 • éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése)
 • partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- Kiemelt partnerekkel, döntéshozókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás
 • érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Turisztikai Ügynökség, Tourinform irodák, TDMSZ), külföldi szakmai partnerekkel

Desztinációs turisztikai marketing tevékenység területén:

 • piackutatás, felmérés, adatgyűjtés
 • arculattervezés
 • turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja
 • belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása
 • belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel
 • turisztikai honlap tartalmának áttekintése, tartalomfrissítés, a honlap üzemeltetése, fejlesztése, közösségi oldal működtetése
 • mobil applikáció kialakítása

Egyéb turisztikai feladatok területén:

 • turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéleténekmegteremtése
 • vendégbarát szemlélet kialakítása
 • a térség turisztikai fejlesztéseit érintő projektek segítése
 • helyi értékek gyűjtése és továbbítása az értéktár bizottság felé
 • fejlesztési források felkutatása, pályázás